Yıldızname Nedir

Yıldızname Nedir

Yıldızname nedir?” sorusunu yanıtlamak için yıldıznamenin tarihini ve mantığını kavramak gerekir. Yıldıznameye göre anne adı, doğum tarihi ve doğum saatinden geleceğiyle ilgili fikir edinmek ve sorunlarına ilişkin çözümler getirmek mümkündür. Bu bağlamda yıldızname bir yol göstericidir, insana rehberlik eder. Yıldızname geleceğe yönelik etkili araçlardan biridir. Tam olarak bir fal sayılmamakla birlikte güçlü bir yöntemdir. Geleceğe yönelik fikir almak, mevcut hastalıklar hakkında bilgi edinmek ve bazen de kayıp eşyaları bulmak amacıyla yıldızname baktırılabilir.

Yıldıznamenin Tarihi

Yıldıznamenin tarihi antik Mezopotamya’ya kadar dayanmaktadır. Ziggurat denilen gözlemevlerinde rahipler yıldızları izleyerek çıkarımlar yapmış, geleceğe yönelik tahminlerde bulunmuş ve hayatlarını yıldızlara göre düzenlemişlerdir. Yıldızname, ortaya çıkışından itibaren astrolojiyle ilişkilendirilmiştir. Mezopotamya uygarlıklarından beri insanoğlu hayatına yıldızları dahil etmiş ve aktif bir şekilde hayatlarında kullanmışlardır. Yıldızname, kullanılış şekli itibariye burç yorumlarının astrolojide ileri bir safhaya taşınmış hâli olarak değerlendirilebilir.

Yıldıznamenin Mantığı

Yıldıznamenin mantığı bir fal üzerine değil astroloji üzerine kuruludur. Doğum tarihi ve doğum saatinden yararlanarak yıldızname baktıran kişinin yıldız haritası çıkarılır. Yıldızname kişiye özel olduğu için herkesin yıldıznamesi farklıdır. Aynı zamanda ebced hesabından da yararlanılarak yıldızname baktıranın ismi ile annesi ismi kullanılarak elde edilen sayılar da yorumlanır.

Yıldıznamenin mantığı, yıldız haritası çıkararak doğumundan ölümüne kadar insana rehberlik etmeye, çözümler sunmaya ve yol göstermeye dayanır. Aynı zamanda tıpkı astrolojik burçlar gibi yıldızname baktıranın karakteri de yorumlanabilir. Evlilik, çocuk sahibi olma gibi önemli olaylar da yıldıznamenin mantığı çerçevesinde açıklığa kavuşturulabilir.

Yıldıznamenin bir fal olmadığı unutulmamalıdır. Yıldıznamenin mantığı kişinin kendi bilgilerinden yola çıkarak ona rehberlik etmek ve geleceğine ışık tutmaktır. Yıldızname kişiye özel oluşu yönüyle bazı fallardan ayrılır. Örneğin kahve falındaki motifler herkes için aynı anlamı taşırken yıldıznamede böyle bir durum söz konusu değildir. Kişiye özel olarak çıkarılan yıldız haritası yıldıznamenin gerçekliğini ortaya koymaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here