Büyü Bozulurken Görülen Fiziksel ve Ruhsal Belirtiler

Metafizik Nedir?

Metafizik bir diğer adıyla “fizik ötesi” anlamına gelen bu kavram felsefenin bir koludur. Hayatın içerisinde anlamlandıramadığımız, sorgulamaya gittiğimiz her aşamayı da felsefe bilimi ön plana çıkar. Hayatımız içinde var olan sebebini anlayamadığımız ve bizim bulunduğumuz alemin dışındaki farklı bir alemde var olan gözle görülemeyen alanları ifade etmektedir.

Metafizik için; manevi alem olarak adlandırmada yapılabilmektedir. İnsanın yaratılışı, kainat, evren ruh ve Allah kavramları metafizik alanına girmektedir.

Metafizik Hangi Kavramlar Üzerine Yoğunlaşır?

Madde dışı kısımda kalan ve bizim maddi unsurlar ile anlamlandıramadığımız her türlü kavram metafiziğin konusunu oluşturmaktadır. İnceleme alanı olarak bakıldığında da varoluş, zaman, varlık gibi kavramlardan oluşan bir derinliğe sahiptir.

Metafizik Kelimesi Kökeni Nereden Gelir?

Metafizik, fizik ötesi olarak adlandırılmasının da ötesinde aslında islamiyetten önce 1.yüzyılda ortaya çıkmış bir kavramdır. İlk defa Rodoslu Andronikos tarafından ortaya çıkarılan metafizik sözcüğü; Yunan Filozof Aristo aracılığı ile metafizik; fizikten sonra gelen ve günümüz kullanımı ile fizikötesi isimlerini almıştır.

Aristoteles bu alanda oldukça geniş eserler vermiş ve çalışmalar yapmıştır. Felsefenin özünün bu kavram olduğunu düşünmektedir.

Algımız ve duyumuzun dışında bir şekilde var olan bu metafizik evren, her devirde ve dönemde araştırmaların konusu olmuştur. Özellikle “felsefe ile metafizik kavramları tek bir düzlemde yer alabilir mi?” konusu tartışma yaratmıştır.

Filozofların Metafizik İle İlgili Görüşleri

Her bir dönemde, farklı bir tarzda farklı çalışmalarla gündem olmuş olan fizik ötesi alem, felsefeciler tarafından değişik varsayımlara konu olmuştur.

1859 yılında doğan John Dewey; metafizik alem için felsefe olmadan bir inceleme alanı olamayacağını öne sürmüştür. Bunun tam tersi bir fikre sahip olan 1724 yılında doğmuş bulunan İmmanuel Kant; metafizik için aslında hiç varlığı bilinmeyen ve varolmayan bir alemin sorunlarının gün yüzüne çıkarıldığı bir alandır, demiştir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here