Fal İle Gerçekten Gelecek Görülebilir Mi?

Fal İle Gerçekten Gelecek Görülebilir Mi?

Fal, tarih boyunca insanların genelde geleceği görmek amacıyla kullandığı yollardan bir olagelmiştir. Fakat falın geleceği görmekte bir araç olarak kullanılamayacağını, falın sadece uydurma görüşler olduğunu savunanlar da olmuştur. Onlara göre “Fal ile gerçekten gelecek görülebilir mi?” sorusunun cevabı net olarak “Hayır!”dır. Bu görüşü paylaşan kimseler fal gerçekleştiği zaman bunun fal sonucunda değil, bir rastlantı olarak veya bizim bu doğrultudaki seçimlerimiz sonucu gerçekleştiğini iddia etmiştir. Ancak sezgisel olaylar, gelecekten zayıf da olsa tahminler elde etmeye yarayabilir. Bu fal ile doğrudan ilişkili değildir.

Fal Nedir?

Fal, şimdi veya gelecekle ilgili bilgi verme yöntemidir. Fal ile gelecek yorumlanabilir, karakter analizi yapılabilir, ilişki durumu ve kişinin üzerinde büyü olup olmadığı öğrenilebilir. İnsanlar genellikle bilmediklerini merak etmeye eğilimlidirler. Bu konuda insanlara yardımcı olan en eski yöntemlerden biri de faldır.

Falın Amacı

Falın amacı insanlara gelecekten haber vermek ve doğru kararlar almalarında yardımcı olmaktır. Fal, insanlara bir rehberlik hizmeti sunar. Falın amacı, insanlara yol göstermek üzerine kuruludur. Fal sayesinde gelecek hakkında fikir edinmek mümkündür.

Fal ve Gelecek

Fal ve gelecek, falın amacı doğrultusunda birbiriyle ilişkili kavramlardır. İnsanoğlu gelecek hakkında fikir edinmek ve geleceğini fala göre şekillendirmek için fal baktırmıştır. Medyumlar arasında görüş ayrılıkları olmakla birlikte falın doğrudan geleceğe işaret olamayacağını belirten medyumlar vardır. Bu medyumlara göre fal geleceği doğrudan göstermez fakat geleceğin yorumlanmasında bir araç olarak kullanılabilir. Falcılık sakıncalı değildir ve insan fal yardımıyla kararlar alabilir. Yine de falın gelecekten tamamıyla doğru haberler veremeyeceğini söylerler.

Birtakım medyumlar ise fallarına son derece güvenerek insanlara kesin ve net bir gelecek sunduklarını ifade ederler. Gelecekten şüphe götürmez haber verdiklerini iddia ettikleri gibi fal ile gerçekten geleceğin görülebileceğini söylerler. Bu medyumların düşüncelerinin kaynağı çoğu zaman mesleki kaygılardır ki inandıkları işi yapmak yerine yaptıkları işe inanmayı tercih etmişlerdir. Yunus suresi 20. ayette buyurulduğu üzere gaybı bilmek Allah’a mahsustur.

Fal ve gelecek konusundaki diğer açıklayıcılardan biri de psikolojideki Forer etkisidir. Bertram Forer tarafından yapılan deneye göre fal ve kehanetlerin doğru çıkma nedeni genelgeçer yargılar içermeleri, herkesin istek ve duygularına hitap etmeleri ve insanlara ihtiyaç duyduklarını vaat etmeleridir. “Fal ile gerçekten gelecek görülebilir mi?” sorusuna yanıt bulmak için Forer, öğrencilerine verdiği kişilik testinden sonra bu analizin kendilerine ne kadar uyduğunu bir likert ölçeğiyle değerlendirmelerini istedi. Hâlbuki bütün öğrencilere aynı analizi vermişti. 13 yargıdan oluşan beşli likert ölçeğinde öğrencilerin yanıt ortalaması 4,26 çıktı. Bu da gösteriyor ki herkesin ortak noktalarına hitap eden fallar insanları tatmin etmektedir. Herkes mutmainse de bir problem kalmamıştır.

Geleceğin en iyi kâhini geçmiştir.

  1. G. Byron

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here