El Falı Nasıl Bakılır

El Falı Nasıl Bakılır

El falı, fal baktıran kişinin karakter analizinde kullanılan ve Asya kültüründe yaygın olan bir fal çeşididir. İzi antik Mısır’a kadar sürülebildiği gibi kökenini Hint medeniyetine dayandıran kaynaklar da vardır.

El Falı Nedir?

El falı, fal baktıranın kişilik özelliklerini ve geleceğe yönelik karar alma sürecini eldeki çizgiler yardımıyla açıklayan faldır. Kendi el falınıza kendiniz bakabileceğiniz gibi bir medyumdan da yardım alabilirsiniz.

El Falının Amacı

El falı sayesinde eşdeki çizgileri kullanarak karakter analizi yapmak mümkündür. El falı; eldeki çizgilerden ve parmak ile avuç içinden yararlanarak kişilik özelliklerini yorumlamayı amaçlar. El falının amacı fal baktıranın karakterine ışık tutmaktır.

El Falı Nasıl Bakılır?

El falının nasıl bakıldığı bazı kurallarla belirlenmiştir. El falı bakılırken eldeki çizgilerin uzunluğu, konumu ve şekli ile birlikte parmakların uzunluğu ve avuç içi yorumlanır. Peki el falına nasıl bakılır?

El falında hangi elin seçileceğine yönelik görüş ayrılıkları vardır. Geleneksel olarak sol el tercih edilir fakat en çok kullanılan elin seçilmesini tercih eden medyumlar da vardır.

Elde kalp, akıl ve hayat çizgisi olmak üzere üç temel çizgi bulunur. Bunlara bazı kişilerde kader çizgisi de eşlik eder.

Kalp çizgisi avuçta boydan boya uzanıyorsa kişi mutlu bir aşk hayatına sahiptir. Yüzük parmağından başlıyor ve düzse kişinin pek de romantik olmadığına işarettir. Kalp çizgisinin dalgalı olması karışık ve kısa dönemli ilişkileri temsil eder.

Akıl çizgisi uzun ve kalınsa kişi kolay odaklanabiliyor demektir. Akıl çizgisinin dalgalı olması dikkat eksikliği belirtirken kısa akıl çizgisi fiziki özelliklerin zihinsel özelliklere tercih edildiğini belirtir.

Hayat çizgisi eğri bir şekilde gözlemleniyorsa enerji dolu bir hayat demektir. Hayat çizgisinin uzun ve kalın olması dinç bir hayatı simgeler. Kosa ve ince hayat çizgisi ise hayatta başkalarından etkilendiğimizi gösterir.

Başparmaktan başlayan ve hayat çizgisiyle kesişen kader çizgisi kişinin çevreden destek gördüğünü ifade eder. Kalın hayat çizgisi kişinin tamamen kaderin etkisinde kaldığını, yön değiştirerek uzanan hayat çizgisi diğerlerinin etkisi altında kalındığını belirtir.

Elin yapısı ise hava, su, ateş, toprak olarak dört başlıkta incelenir. Avcun küçük, parmakların uzun olduğu hava yapılı el; sosyal, stresten uzak ve rahat bir yapıyı gösterir. Ateş yapılı elde havanın tersine avuç geniş, parmaklar kısadır. Optimist, dışa dönük ve cesur bir yapıyı temsil eder. Elin bütünüyle uzun olduğu su el yaratıcı, çekingen ve sakin bir karaktere işaret eder. Eli kısa olan toprak elli kişiler çözüm odaklı, sorunluluk sahibi ve kuralcıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here