Büyü ve Parapsikolojinin Tarihi

Büyü ve Parapsikolojinin Tarihi

Büyü ve parapsikolojinin tarihi hakkında bilgi sahibi olmak için, öncelikle bu ikisi arasındaki farkı doğru kavrayabiliyor olmak gerekir. Basitçe bu farkı ifade etmek gerekirse; Büyü, parapsikolojinin bir alt dalıdır. Parapsikoloji; Yoga, büyü, telepati, medyumluk ve maji gibi tüm ilimleri içeriğinde barındırmaktadır. Ancak buna rağmen parapsikoloji, yeni dillendirilmeye başlanmış olan bir kavramdır. Yani büyü tarihi, bundan çok daha eskidir.

İnsanların ruhani yönleri ile ilgilenmeye başladığı ve bu ilginin getirileri olduğunu fark etmesi, öncelikle büyü kavramını ortaya çıkarmıştır. Bazıları bunu fayda sağlamak için kullanıp ”şifacılık” gibi isimler de takmışlardır. Enerji, beraberinde yardımcı farklı nesne ya da yöntemler ile kullanıldığında fiziksel iyileşme de sağlamaktadır inancı son derece yaygındır.

Büyünün Tarihi

İnsanın düşünme ve uygulama aşamasındaki içgüdülerinin, genetik bir mirasa sahip olduğu fikri modern çağda resmen kabul görmüştür. Büyünün tarihin ilk zamanlarına kadar uzandığı düşünülüyor olsa bile, bu içgüdüsel yaklaşımın büyü kelimesine geleneksel bir anlam kattığı da düşünülmektedir. İsmi en sık duyulan büyülerin orta çağ büyü avında yaygınlaştığı bilinmektedir.

Orta çağa kadar büyünün gerçekten gizli tutulan bir ilim olduğuna dair görüşler epey yaygındır. Sıradan insanların bu kelimeyi sık telaffuz etmediği düşünülmektedir. Fakat tarihi mayalara, mısırlılara ve çok daha eski medeniyetlere dayanmaktadır. Eski mısır yazıtlarında büyünün özellikle elit kesimdeki yaygınlığı, tarihçiler tarafından oldukça meşru görülmektedir.

Parapsikolojinin Tarihi

Büyüye kıyasla daha ilmi bir tecrübeyi kapsayan parapsikoloji kavramına ilk kez anlam veren kültürel yapının, uzak doğu olduğu düşünülmektedir. İç huzuru bularak temiz enerjiyi hayatlarını daha kaliteli hale getirmek üzere kullandıkları düşünülmektedir. Uzak doğuda var olmuş pek çok dövüş sanatının temeli de iyiliğe ve sakinliğe dayanmaktadır.

Bu ilmin başlıca alt dallarından bazıları ise şu şekildedir;

  • Yoga
  • Ruh Bilimcilik
  • Telepati
  • Hipnoz
  • Meditasyon
  • Büyü

Medeniyet ismi vermek gerekirse, parapsikolojinin eylemsel anlamda ilk uygulandığı medeniyetlerden biri Çin, diğeri ise Hindistandır. Parapsikoloji büyüye kıyasla çok daha geniş bir kavramı ifade etmesi nedeniyle, parapsikolojiye olan ilgi her zaman büyüyü ifade ediyor olmayabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here